B

Bokningsunderlag

* * * * * * * Ring mig! Jag vill ha hjälp med min förfrågan
* * * ?
V.g. meddela specialkost, allergier, specifika eller generella önskemål.
Konferens med:
  • Helpension
  • Hotellet för eget bruk
  • Dagkonferens
  • Annat:
Måltider:
  • Första måltid/kaffe ankomstdagen
  • Sista måltid/kaffe avresedagen
  • Annat:
Vi önskar information om följande aktiviteter:
  • Spa
  • Gruppaktiviteter
  • Annat:
Fyll ej i denna: