Ett ledarskap i utveckling

Låt er inspireras av ledarskapskonsulten Carina Jönsson

Carina har lång erfarenhet av att leda medarbetare. Nu föreläser hon om ledarskap med fokus på att effektivt utveckla och driva företag, team eller individer till framgång. Ledarskap, kommunikation, coachning – allt hänger ihop för att nå de uppsatta mål som finns för verksamheten. Ett utvecklat ledarskap ger effekt i tydliga roller, god kommunikation och prestationer som gör att ni når era mål. Ni kommer samtidigt att skapa arbetsglädje! Låt er under 1,5 timme inspireras och ta del av Carinas erfarenheter!

Tid: 1,5 timme
Pris: 395kr/ person ex moms
Min antal deltagare är 6 st.

Vid färre deltagare eller om ni vill att upplägget ska vara anpassat efter just era specifika behov, fråga oss om en offert!